Psykolog Vasastan

Vi hjälper dig att få kropp och själ i balans

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA BALANS I LIVET

Välkommen till oss – vi kan bli din psykolog i Vasastan.

Känner du dig spänd, trött , håglös och irriterad och har ont i kroppen? Känner du att du knappt har tid för dig själv i livet? Har du svårt att sätta ord på dina känslor? Har du svårt att skapa fungerande relationer till människor i din närhet? Är du på väg att ”gå in i väggen” eller lider du av någon form av psykiskt trauma? Våra psykologer/psykoterapeuter kan hjälpa dig att förstå skälen till varför du inte mår bra.

Ångest, depression, nedstämdhet och stress, svårigheter i relationer, trauman – kontakta oss så kan vi hjälpa dig med beprövade psykoterapeutiska metoder. Genom samtal leder vi dig mot större självinsikt och ger dig verktyg så att du lättare kan vara den du är. Om du anlitar oss som din psykolog i Vasastan så kan vi hjälpa dig att hitta en bra balans mellan ditt inre, ditt jobb och dina personliga relationer.

Ett möte mellan klient och psykolog i Vasastan

När du får hjälp av en av våra kompetenta, erfarna och legitimerade psykologer/psykoterapeuter så kan du vara säker på att du och din specifika situation hamnar i fokus. Terapin är ett möte mellan klient och psykolog där man inte följer några uppställda manualer, fokus ligger på att få förståelse för den unika individen och dennes livssituation. Psykologen/terapeuten strävar efter att skapa ett förhållande med klienten som bygger på tillit och förståelse. På det sättet kan man undersöka svåra, i många fall dolda, känslor och tankar hos klienten och sätta in dem i ett sammanhang där de får en mening, känns mer begripliga och inte lika farliga.

När du går i terapi hos oss är en viktig del i boten att klientens problematiska livsmönster synliggörs i våra samtal. På detta sätt kan klienten få en förståelse grundad i känslor, något som underlättar förändring. Psykoterapeuten lyssnar med empati istället för att avvisa eller värdera, något som kan hjälpa klienten att känna sig accepterad som den hon/han är. En sådan erfarenhet kan leda till att klienten når en förändring.

En del av den psykodynamiska terapin kommer att handla om att förstå individens livshistoria, men merparten av samtalen handlar om att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som finns i klientens dagliga liv.

 

 

För vem är det bra med psykodynamisk psykoterapi?

Vem kan ha nytta av att  ta kontakt med en psykolog i Vasastan och genomgå psykodynamiskt psykoterapi?  Nästan alla kan ha nytta av psykoterapi, men längden på behandlingen beror på vem personen är och vilka problem som skabearbetas.

Psykoterapi fungerar bra för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd samt för personer som vill bli bättre på att hantera relationer eller förändra sin självbild. Viktigt är att klienten vill kunna förstå sig själv bättre och vill uppnå en förändring.  Personen bör vara villig att delta i det psykoterapeutiska arbetet, det vill säga att berätta om sig själv, sina känslor och relationer på ett så öppet och ärligt sätt som möjligt.

Ett stort antal studier visar att kortare behandlingar med psykodynamisk terapi är effektiv på många olika psykiatriska diagnoser. Bland dessa finns depression, ångest, social fobi, ätstörningar och även personlighetsstörningar av mindre svår art. Psykodymanisk korttidssterapi är också dokumenterat effektivt som komplement till olika behandlingar av vissa kroppsliga sjukdomar.

Ibland behövs längre behandlingstid

För svårare diagnoser och mer allvarliga personlighetsstörningar, som exempelvis anorexi eller borderlinesymptom, räcker inte korttidsterapin till. Där finns dokumenterat att psykodynamisk långtidspsykoterapi leder till förbättringar av symtom, självbild och förmågan att relatera till andra.

Vi kan även erbjuda ett flertal olika andra former av psykoterapi som alternativ eller komplement till samtalsterapin. En av våra specialiteter är kroppsinriktad psykoterapi, som kortfattat har en helhetssyn där kropp och psyke/själ är en helhet där man inte kan skilja på de olika delarna. Känslorna påverkas helt enkelt av kroppen och vice versa. I kroppspsykoterapi  kombineras samtalsterapin med olika kroppsinriktade övningar samt andningsövningar och inre bilder (visualisering).

Andra behandlingsmetoder som vi kan arbetar med är hypnosterapi, parterapi/familjeterapi, EDMR och musikterapi. Här kan du läsa mer om dessa behandlingsmetoder. Mer information kan du också hitta på psykologförbundets hemsida

Mår du dåligt på grund av ångest, depression, nedstämdhet eller något annat psykiskt problem? Kontakta oss, vi kan bli din lyssnande psykolog i Vasastan.

Våra psykologer kan hjälpa dig att må bättre i själen!