Psykolog Vasastan

Vi hjälper dig att få kropp och själ i balans

Psykolog

Vad är en legitimerad psykoterapeut

Våra legitimerade psykoterapeuter har alla genomgått en utbildning till psykoterapeut som är godkänd av Socialstyrelsen. För att man ska kunna antas till denna utbildning måste man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke. Psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst är några exempel på detta.

Vidare krav för att bli antagen till psykoterapeututbildning är en basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och arbete inom psykoterapi under handledning i minst två år. Den legitimationsgrundande utbildningen tar tre år att genomföra om alla villkor och krav motsvaras.

Vad är en legitimerad psykolog?

För att få en psykologlegitimation måste man ha en femårig högskoleutbildning samt ett års praktik. En psykolog kan arbeta inom många olika områden, exempelvis arbetspsykologi, skolan, rättsväsendet, omsorgsvård och psykiatrisk vård. Psykologen gör utredningar, genomför tester och kan även ge samtalsbehandling. En psykolog har basutbildning i psykoterapi. Efter två års psykoterapeutiskt arbete med handledare samt egen psykoterapi kan en psykolog söka till psykoterapeututbildningen.

Alla våra medarbetare är legitimerade

Alla psykologer och psykoterapeuter på IfKP är självfallet legitimerade. Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan psykologer och psykoterapeuter

Både psykolog och psykoterapeut är skyddade titlar. Det innebär att titeln bara får användas av legitimerade personer. Det är straffbart att använda sig av en titel som man saknar legitimation för.

Den som har en legitimation för en skyddad titel är skyldig att utföra yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, att föra klientjournal och att rapportera till vårdgivaren om klienten i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats eller riskerar att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Mer om psykoterapi kan du läsa här.

Våra psykologer kan hjälpa dig att må bättre i själen!