Psykolog Vasastan

Vi hjälper dig att få kropp och själ i balans 08-30 43 35

Om oss

VI TAR HAND OM BÅDE KROPP OCH SJÄL

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi (IfKP) grundades 1975 av Gunilla Blomqvist, och är specialiserat på att ta sig an problem där både kropp och själ är viktiga, där också kroppen blivit indragen i den psykiska ohälsan. Det kan handla om livskriser, dramatiska förändringar på arbetsplatsen, ångest och relationsproblem med mera.

Vi arbetar i första hand med psykoterapi och handledning och i viss mån med kurser.

Alla psykologer och psykoterapeuter som arbetar på IfKP är väl utbildade, legitimerade och har bred kunskap om de metoder som finns när kroppen är i fokus inom psykoterapi. Vi arbetar för att vi ska kunna anpassa våra psykoterapeutiska tekniker till varje enskild .

Vi som arbetar på IfKP:

Sven-Erik Levin

Verksam vid IfKP sedan 1991. Sven-Erik Levin är leg psykolog och leg psykoterapeut med psykodymanisk inriktning. S-E arbetar med samtal, olika former av hypnos och kroppspsykoterapi, EMDR och parterapi.

Mejl: [email protected]

Mobi: 08-30 53 35

Christina Lundmark

Knuten till IfKP sedan 2011. Christina Lundmark är leg psykoterapeut och socionom med psykodynamisk inriktning. C arbetar med samtal, olika former av kroppspsykoterapi och  med par- och familjeterapi.

Mejl: [email protected]

Sten Slettengren

Leg läkare, specialist i vuxen- barn- och ungdomspsykiatri. Leg psykoterapeut med huvudinriktning på tonåringar och unga vuxna. Sten Slettergren arbetar enbart med psykoterapi på institutet, tar inga sjukskrivingar, intyg och andra medicinska frågor. Frikort/högkostnadskort gäller inte. S arbetar med samtal, musikpsykoterapi (GIM-metoden), kroppspsykoterapi och mindfulness.

Mejl:  [email protected]               
mobil: 0731- 57 56 54 

Våra psykologer kan hjälpa dig att må bättre i själen!